Lakovací část

Nanášení prášku

Pracoviště je vybaveno dvojicí nanášecích kabin (Datel – Ledeč) umožňující rychlou a bezpečnou výměnu barevných odstínů s průjezdným profilem 1260 x 1540 mm. Nanášecí vrstva prášku 50 - 120 μm je aplikovaná pomocí elektrostatické stříkací techniky ITW GEMA.

Vytvrzování

Vytvrzování prášku probíhá v plynové komorové peci (Datel – Ledeč) s nepřímým ohřevem vzduchu při teplotě od 160 do 200°C.