Mezioperační a výstupní kontrola

  • Vizualizace a záznam všech parametrů technologického procesu
  • Pravidelná kontrola tloušťky titanové konverzní vrstvy (kapkový test)
  • Stanovení tloušťky titanové vrstvy (RTG flouorescenční analýza)
  • Měření tloušťky a přilnavosti barvy (dle ČSN ISO 2409)
  • Zkouška korozní odolnosti (dle DIN 50 021)
  • Archivace testovacích vzorků